Doç.Dr.Birsen Can Demirdöğen

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Araştırma Grubu

 

Araştırma Alanlarımız

 • Araştırmalarımız multiple sclerosis (MS), psödoeksfoliasyon sendromu, psödoeksfoliatif glokom ve inme gibi bazı kompleks hastalıkların moleküler, genetik ve biyokimyasal temellerini aydınlatmaya ve bu hastalıkların erken tanısında kullanılabilecek yeni biyobelirteçler geliştirmeye yöneliktir.
 • Diş hekimliğinde kullanılan biyomalzemelerin biyolojik etkileri, biyouyumluluk ve biyoaktiviteleri üzerine de çalışmalar yapılmaktadır.
 • Araştırmalarımla ilgili anahtar sözcükler 
  • Kişiselleştirilmiş tıp, hassas tıp
  • Genetik polimorfizmler, SNP'ler, VNTR'lar, mikro-RNA'lar (miRNA’lar)
  • Risk faktörleri, biyobelirteçler, biomarker’lar
  • Multipl skleroz (MS), nöroimmünoloji
  • Psödoeksfoliasyon sendromu, psödoeksfoliatif glokom, glokom, göz tansiyonu
  • Nörodejeneratif hastalıklar
  • Strok, inme, felç, beyin felci, iskemik inme, aterotrombotik iskemik inme
  • Farmakogenetik
  • Endodonti, MTA, mineral trioxide aggregate, biyomateryal,toksisite, toksikoloji
 • Personalized medicine, precision medicine
 • Genetic polymorphisms, SNPs, VNTRs, microRNAs (miRNAs)
 • Risk factors, biomarkers
 • Multiple sclerosis (MS), neuroimmunology
 • Pseudoexfoliation syndrome, pseudoexfoliative glaucoma, glaucoma
 • Neurodegenerative diseases
 • Stroke, ischemic stroke, atherothrombotic ischemic stroke
 • Pharmacogenetics
 • Endodontics, MTA, mineral trioxide aggregate, biomaterial, toxicity, toxicology

 

Genetik Polimorfizm Araştırmaları

Yürütücü - Principal Investigator

Birsen Can Demirdöğen

Birsen Can Demirdöğen

Post-Doctoral

Hasan Çağın Lenk (ORCID:0000-0003-4724-7396)

Hasan Çağın Lenk (ORCID:0000-0003-4724-7396)

Semmelweis Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun oldu. 2019 Ekim ayından beri TOBB-ETÜ Biyomedikal Mühendisliği bölümünde CAN-LAB ekibi ile birlikte MS hastalığında genetik polimorfizmlerin rolü ve biyobelirteç keşfi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Kompleks hastalıkların genetik altyapısı ve patofizyolojilerine ilgi duymaktadır.

Doktora - PhD

Canan Akçin (ORCID: 0000-0003-2991-9793)

Canan Akçin (ORCID: 0000-0003-2991-9793)

2015 yılında ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldu. TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı bölümde doktora programına kabul aldı ve hala çalışmalarına CAN-LAB grubunda devam ediyor. Yüksek lisans çalışmasında psödoeksfoliasyonsendromu ve psödoeksfoliatif glokom hastalıklarında CTGF geni ve proteinin rolü üzerinde çalıştı. Şimdilerde MS hastalığının tedavi sürecinde ilaç yanıtı konusunda biyobelirteç olarak kullanılabilecek parametreler üzerinde çalışıyor. Çeşitli ders asistanlıklarının yanı sıra Hücre ve Moleküler Biyoloji, Genel Fizik II ve Genel Kimya laboratuvar derslerinde asistan olarak görev alıyor.

Melih Tatlısöz (ORCID: 0000-0003-2562-2474)

Melih Tatlısöz (ORCID: 0000-0003-2562-2474)

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği’nde tamamladı. 2019 yılında TOBB-ETÜ Biyomedikal Mühendisliği bölümünde doktora programına başlamıştır.  Genel Fizik I, Genel Fizik II ile Biyomedikal Algılayıcılar ve Çeviriciler laboratuvarlarının asistanlıklarını yapmaktadır.Biyosensörler, biyolojik sistemlerde taşınım, mikroakışkanlar mekaniği, kimyasal reaksiyon mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmakta olup, doktora tezinde

CAN-LAB ekibine katılarak biyosensör geliştirme üzerine çalışmaktadır.

Yüksek Lisans - Master of Science

Tuğba Öztürk (ORCID: 0000-0003-1471-0372)

Tuğba Öztürk (ORCID: 0000-0003-1471-0372)

Orta okul ve lise dönemlerinde fen bilimleri ve biyoloji derslerine duyduğu ilgiden dolayı lisans eğitimi için biyolojik bilimleri tercihetmiştir. 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümüne tam burslu tezli yüksek lisans öğrencisi olarak başlamıştır. CAN-LAB grubunda psödoeksfoliasyonsendromu ve psödoeksfoliatif glokom hastalıklarının teşhisi için biyobelirteç olabilecek yakın zamanda keşfedilen, moleküler biyoloji dünyasına yeni bir bakış kazandıran küçük kodlama yapmayan mikroRNA’lar ve tek nükleotit polimorfizmleri (SNP) üzerinde çalışmaktadır. Hücre ve Moleküler Biyoloji, Genel Fizik I ve Genel Fizik II laboratuvar derslerinde asistanlıkyapmaktadır.

Osman Oğuzhan Kılıç (ORCID:0000-0003-4779-8390)

Osman Oğuzhan Kılıç (ORCID:0000-0003-4779-8390)

2013 yılında birincilikle girdiği TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği’nden 2018 yılında mezun oldu. Mezuniyetini takip eden dönemde yüksek lisans eğitimine yine aynı bölümde tam burslu öğrenci statüsünde başladı ve halen CAN-LAB ekibi ile çalışmalarına devam etmektedir. MS için biyobelirteç keşfi ve genetik polimorfizmalanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli ders asistanlıklarının yanı sıra Genel Fizik I ve Hücre ve Moleküler Biyoloji laboratuvar derslerinin asistanlıklarını yapmaktadır.

Dersler

Araştırma Grubu

Bizden Haberler

Makaleler

©2021 Birsen Can Demirdöğen. Tüm hakları saklıdır.

Search